Céljaink

Az Ifjúsági Egészségnap Programsorozat egy civil kezdeményezés, melynek célja, hogy a fejlesszük a célcsoport (18-28 éves korosztály, elsődlegesen a felsőoktatásban tanuló diákok) egészségmagatartását, megmutassuk számukra az egészséges életmódra nevelés metodikáját és módszereit, amit a program résztvevői gyakorlati és elméleti tapasztalatokkal, tapasztalásokkal betanulhatnak.

A VII. Egyetemi Egészség- és Sportnap szereplői a programsorozaton különböző, főként a munka világára való felkészítő mintákkal találkozhatnak, melyekhez tájékoztatást nyújtunk. Programjainkkal nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a résztvevők megismerkedhessenek a szenvedélybetegségekkel, valamint a korosztályukat gyakran érintő problémák (fiatalkori bűnözés, agresszió, nemiség elleni erőszak, esélyegyenlőség, tolerancia) kezelésével. Mindamellett rendezvényünkön kiemelt szerepet kap a sport és szabadtéri tevékenységek által történő nevelés, ahol az érdeklődő fiatalok elsajátíthatják a helyzetfelismerő, megoldó- és segítőképesség kompetenciákat.